Días de peche no mes de decembro, fóra dos festivos: